سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی عام )

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۰۰:۰۳:۱۱
اطلاعیه ها
تغييرات سرمايه
تاريخ افزايش سرمايه
1399/11/05
نوع مجمع
مجمع عمومي فوق العاده
تاريخ مجمع
1399/11/05
وضعيت افزايش سرمايه
ثبت شده
اطلاعات عمومی

 

چنانچه نام کاربری و رمز عبور در اختیار هر شخص دیگری قرار گیرد و این امرمنجرسوء استفاده از طلاعات سهامدار شود، هیچ گونه مسئولیتی

 متوجه شرکت کشت و صنعت شریف آباد نخواهد شد.

:جهت ورود سهامداران


 

 نام کاربری برای سهامداران حقیقی کد ملی و برای سهامداران حقوقی شماره ثبت می باشد *


 

  بین حروف و عدد نباید فاصله باشد *


 

 رمز عبور به صورت پیش فرض برای سهامداران حقیقی شماره شناسنامه و برای سهامداران حقوقی شماره ثبت تعریف شده است*

 
نمودار درصدی ترکیب سهامداران
نمودار تعداد معاملات در 10 روز اخير
نمودار ارزش معاملات در 10 روز اخير
نمودار ارزش معاملات در 10 روز اخير
نمودار حجم معاملات در 10 روز اخير